Luda vremena

Došla ta neka vremena da manijaci šetaju obučeni ispod mantila u parku, a klinke šetaju gole i prepadaju ih.