Pečenje

U domu zdravlja puno ljudi čeka da uđe u ordinaciju dok doktoru ističe radno vreme. Izlazi doktor iz ordinacije i kaže da mu ističe radno vreme i da može samo još jednu osobu da primi. Ljudi odmah počnu da viču da uđu kad se odjednom čuje Ciganka otpozadi:

-Doktore, doktore, pustite mene, ja imam pečenje.

Doktor odgovori:

-Hajde ti sa pečenjem ulazi.

Uđe Ciganka unutra i doktor sav začuđen upita:

-A je li, gde je to pečenje?

Ciganka:

-Pa doktore, peče me kad pišam!