Impotencija

Šta je impotencija?
– Stanje u kome mozak počne da se kurči, a kurac počne da razmišlja.