Erekcija

Šta je ovo: ”:P”?
– Lezbejka sa erekcijom.