Saša Matić i devojke

Kako Saša Matić muva devojke?

-Čuo sam da si lepa.