Prazan stomak

Kad se devojka udaje, a nije trudna, kaže se:
– Udaje se na prazan stomak.