Cirkus

Kako stvoriti najveći cirkus na svetu?
– Prekriti bivšu Jugoslaviju ceradom!