Isuse Hriste

Razgovaraju 3 dečaka, prvi kaže:
-Moj tata je sveštenik i kad ide ulicom svi ga zovu oče.
Drugi dečak kaže:
-Moj tata je kardinal i kad ide ulicom svi ga zovu ekselencijo.
Treći misli šta da kaže, pa se seti:
-Moj tata ima 250 kila i kad ide ulicom svi kažu Isuse Hriste!

Leave a Reply