Svejedno

Šta je svejedno?
– To je albanska kapica, koju kako god okreneš, svejedno je.