Krbanje

Sa kim se ne treba krbati?
– Sa invalidima u kolicima.