Ciga i Titanik

Zašto ciga plače kad gleda Titanik?
– Žao mu gvožđa.