Nezaposleni

Kako su ti deca?
– Dobro su. Jedan je završio za učitelja, drugi za doktora, ćerka mi je vaspitačica, a najmlađi je lopov.
Toliko divne dece, a lopova držiš u kući?
– On nas izdržava, ostali su nezaposleni.