Legenda

Prema jednoj legendi, postojala je žena koja je znala šta da obuče.