Duvački instrumenti

Nabroji mi pet duvačkih instrumenata.
– Gajde.
– Frula.
– Truba.
– Stanija.
– Soraja.