Ženi je nemoguće udovoljit

Herkules je, da bi dokazao ljubav i privrženost prema svojoj ženi, odlučio da dovodeći u opasnost svoj život, ispuni 12 opasnih zadataka,
Da ubije Nemejskog lava;
Da ubije Lernejsku hidru (aždaja sa devet glava);
Da pobije sve Stinfalijske ptice;
Da uhvati kerinejsku košutu;
Da ubije surimatskog vepra;
Da očisti štale elidskog kralja Augija;
Da ukroti kritskog bika;
Da dovede Diomedove kobile-ljudoždere;
Da donese Hipolitin pojas;
Da dotjera Herionova goveda;
Da dovede Hadovog psa Kerbera;
Da donese zlatne jabuke iz vrta Hesperida;

Ali, žena ga je ipak ostavila. Jer ga nikada nije bilo kući!