Dedini saveti

Deda savetuje unuka:

– Nemoj ženiti udovicu, sahranila je muža sahraniće i tebe,
– Nemoj ženiti raspuštenicu, nije odgovarala njemu, neće ni tebi,
– Nemoj ženiti devojku, da je vredila već bi se udala.

Pa dobro deda, koju onda da ženim?
– Ženi udatu, ako odgovara njemu odgovaraće i tebi.