Saša Matić u bioskopu

Šta radi Saša Matić u bioskopu?
Jede kokice.