Zlatna ribica

Ulovili Srbin, Šiptar i Makedonac zlatnu ribicu, i ona kaže da će im ispuniti po jednu želju ako je puste. Makedonac:
– Ja hoću da moja makedonija bude slobodna i bez Šiptara. Ribica ispuni.
Šiptar:
– Ja hoću da Kosovo bude slobodno, bez Srba i da napraviš najveći zid oko Kosova da niko ne može da preskoči.
Puf i ribica ispuni.
Srbin:
– Je li ribice, pustal’ taj zid vodu?
Ribica:
– Ne.
Srbin:
– PUNI!

Leave a Reply