Jedan kilometar

Šta je u Evropi sinonim za jedan kilometar?
Slovenija.

Leave a Reply