Sve se vidi

Zašto u slovenačkim školama nisu potrebne karte za geografiju?
Sve se vidi kroz prozor.

Leave a Reply