Konji

Kupi Mujo dva konja i nikako ih nije mogao razlikovati. Pozove on Hasu da mu pomogne. Haso razmišlja i razmišlja, pažljivo gledajući konje sa svih strana.
– Odseci rep jednom.
To Mujo i uradi, ali su se konji noću potukli i ovaj bez repa je odgrizao rep ovom drugom. Opet dođe Haso i predloži:
– Otkini uvo jednom.
Mujo to i uradi, ali su se opet konji potukli i opet bili isti. I opet dođe Haso i počne razmišljati i razmišljati, šeta se okolo, gleda u njih i tada kaže:
– Znaš šta Mujo, meni se čini da je ovaj beli ipak malo viši od ovog crnog.

Leave a Reply