GOLLLL

Zapalila se velika stambena zgrada.Na 5. spartu stoji žena sa detetom u
naručju.
I sad razmišlja ona da li da skoči ili prvo da baci dete.
Iz gomile koja se skupila pred zgradom javlja se čovek:
-Slobodno bacite dete,ja ću ga uhvatiti. Ja sam nekada bio golman.
Žena skupi hrabrosti i baci dete. Posle nekoliko sekundi okupljena gomila
uzviknu:
– GOOOOOL !!!

Leave a Reply