Plata i menstruacija

Šta je zajedničko za platu i menstruaciju?
-I jedno i drugo traju po pet-šest dana, a onda možeš da se jebeš.

Leave a Reply