Baš šteta...

Baš šteta…

Equality...you're doing it wrong

Equality…you’re doing it wrong

Ali bukvalno!

Ali bukvalno!

Friday it is...friday 13th!

Friday it is…friday 13th!

Rhetorical question...

Rhetorical question…

"I should have bought glasses"

“I should have bought glasses”

Makes sense to me...

Makes sense to me…

Be polite!

Be polite!

Vi mislite njemu je lako?

U jednoj dobrotvornoj organizaciji koja je skupljala priloge od građana dobre volje nakon godinu dana uspešnog poslovanja,primetiše da najbogatiji advokat u gradu koji ima godišnja primanja od preko 500 000e nikad nije dao ni prebijene pare. Jedan od zaposlenih se odvažio da ga jednog dana nazove. -Dobar dan gospodine,zovem vas iz dobrotvorne organizacije. Ne mogu […]

I said it was better to stay in da fucking kitchen!

I said it was better to stay in da fucking kitchen!