Slava

Bio sam na slavi.
Prvo su me poslužili kafom i rakijom, a zatim šifrom za vajrles i punjačem.
Neki su i jeli .