Čitulja

Šta je zajedničko pokojniku i drvetu?
Čitulja.