Žele bomboni

Dolazi sin mami:
– Mamaaaaa hoću žele bombonuuuuu, i da njemu mama žele bombonu.

Posle 5 minuta kaže sin:
– Mamaaaa hoću još jednu žele bombonuu

Kaže mama:
– A šta ti misliš sine koliko tvoj deda ima očiju?