Tucanje

– Ponesi jaja da se tucamo.
Šta će nam jaja?