Šta je život?

Kaže ciga ciganki:
– E šta ti je život. Prvo si mi bila sestra, pa žena, a sad si mi tašta.