Penzija

Kaže baba unuku:
– Možda ne znam šta je internet, ali vi nećete znati šta je penzija.