R

Što se tiče slova “r” samo na fejsu znam da ga izgovorim.