Matična knjiga

Život je ono što se dešava između matične knjige rođenih i umrlih.