Glasanje

Pitali Cigu:
– Cigo, za koga ćeš da glasaš?
A Ciga odgovara:
– Za Šešelja.
– Pa ne možeš za Šešelja, jer on nije u zemlji.
Ciga:
– Onda ću za Ðinđića, on je u zemlji!