Bazen

Ciganskoj porodici sa 12-oro dece jedna humanitarna organizacija sagradila je bazen u dvorištu. Došli novinari i pitaju Cigu:
– Kako se osećate sada kada imate bazen?
– Nikako!
– Zašto?
– Pa tek sad kad smo skinuli svu prljavštinu sa nama, video sam da mi je jedno dete belo!