Feng šui

Kako namestiti stan po srpskom feng šuiju?
– Složiš nameštaj tako da se ne vidi gde je zid flekav ili je povukao vlagu.