Krljušt

Krljušt – više slojeva pudera, jedan preko drugog, na licu neke “ribe”.