Šljive i žene

Znate li koja je razlika izmedju šljive i žene?
– Šljiva prvo rodi, pa je onda otreseš, a ženu prvo otreseš, pa onda rodi.