Štapić za uši

Šta dobiješ kad na Etiopljanina staviš belu pamučnu kapicu i bele pamučne čizmice?
-Štapic za uši.