CIgani i robot

Napravili Amerikanci robota koji hvata lopove.
Prvo ga pošalju u Tursku , tamo uhvati 10 lopova za 1 sat,
onda ga pošalju u Nemačku gde je za 1 sat uhvatio 100 lopova.
Treći put ga pošalju u Srbiju, kad ono Cigani ukrali robota.