Sekunda

Koliko je dugačka sekunda?
– Zavisi sa koje strane vrata od WC-a se nalaziš.