Musaka

Šta se dobije kada kamion pun krompira uleti u vrtić pun dece?
-Musaka.