Bežimo!

Bio jedan hendikepiran mladić u kolicima i nije mogao da pređe ulicu… Vide ga jedan čovek i pridje da mu pomogne.

Pita ga: “Gde živiš?”

On mu odgovara: ” Tamo tamo!”

On ga doveze do jedne zgrade i pita ga : “Šta sad?”

Bolesnik mu kaže: ” Uđi untra, unutra!”

Ovaj ga posluša i uđe…  Naiđoše na lift i uđoše u lift.

Ćovek ga pita:” Koji sprat?”

Retard mu kaže: “Četvrti, četvrti.”

Ovaj ga posluša i ode na četvrti.

Dođoše do stana i čovek ga upita:  “Šta sad?”

Bolesnik mu kaže: “Zvono , zvono!”

Ovaj prtitisne zvono. Pita ga: “Šta sad?”

Bolesnik mu kaže:” BEŽIMOOOOOOOOO!!!!!”