Globalizacija

Pitanje:
-Kakve veze ima princeza Dijana s globalizacijom?
Odgovor:
– Engleska princeza s Egipćaninom verenikom,
imala sudar u francuskom tunelu,
vozeći se u nemačkom automobilu,
koji ima holandski motor,
vozio ga pijani Belgijanac,
opijen škotskim whisky-em,
sledili ih italijanski paparazzi,
na japanskim motorima,
princezin život pokušali su spasiti američki lekari,
upotrebljavajući brazilsku medicinu.
Ovo vam piše Srbin,
upotrebljavajući Bil Gates-ovu tehnologiju,
ovo verovatno čitate na kompjuteru koji je
upotrebio tajvanske čipove,
buljite u korejanski monitor
koji je sastavila jeftina radna snaga Bangladeša,
radeći u Singapuru,
sve to transportovano vozačima iz Indije,
hijacked u Indoneziji,
iskrcano na Siciliji,
transportovao konačno do vas vozač iz BiH,
koji radi za slovenskog prevoznika.