Kažnjavaju

Kako srbi kažnjavaju svoje neprijatelje?
– Teraju ih da žive sa njima.

Leave a Reply