SDA

Došlo prase da se učlani u SDA.
– Pa dobro prase šta je tebi gde ti možeš da se učlaniš u muslimansku stranku, jesi li normalan.
– Da, da, hoću jer samo vi ne koljete svinje.

Leave a Reply