Tuđe slađe

Koja je najbolja viagra?
– Tuđa žena.

Leave a Reply