Žena i tornado

Koja je sličnost između žene i tornada?

I žena i tornado izazivaju ogromnu buku kada dolaze i uzimaju kuću kada odlaze.

Leave a Reply