Srpska posla

Koja je razlika između kamile i našeg prosečnog radnika?
Kamila može da odradi svoj posao sedam dana, a da ništa ne popije.

Leave a Reply