Žmurim

Šta je rekao Mladić kad su ga našli?
OK, sad ja žmurim!

Leave a Reply