Razlika

Kako razlikuješ Japanca od Kineza ?
– Gajgerovim brojacem.

Leave a Reply